KULTURA Zubří

Home » Knihovna » Knihovna Zubří

Knihovna Zubří

16.01.2015

Adresa: Místní knihovna Zubří, Hamerská 10, 756 54 Zubří
GPS: 49.46, 18.09
Tel: 571 658 711, 724 697 666
Facebook: Knihovna Zubří
Knihovnice: Veronika Janů, Eliška Bartošíková
E-mail: knihovna@mesto-zubri.cz
janu@mesto-zubri.cz
bartosikova@mesto-zubri.cz
Domovský web: http://mesto-zubri.knihovna.info/

Otevírací doba

Pondělí:   8:00 - 12:00
Úterý:     12:00 - 18:00 
Středa:   12:00 - 18:00 
Pátek:      8:00 - 18:00  

Stručná charakteristika knihovny

Od roku 1958 je knihovna umístěna v Klubu.
V současnosti mají čtenáři k dispozici přes 21.000 knižních svazků (z toho je 1.500 umístěno na pobočce), 44 titulů novin a časopisů i stále se rozšiřující sbírku CD ROM pro děti. V knihovně jsou uživatelům přístupné 4 počítače připojené k Internetu. Čtenáři mají k dispozici on-line katalog knih, který umožňuje rezervaci či prodlužování zápůjček z pohodlí domova.

Poskytované služby

  • půjčování knih a časopisů z fondu knihovny prostřednictvím vybudované databáze pomocí automatizovaného výpůjčního systému ,

  • rezervační a prolongační služby (telefonicky, e-mailem, ústně),

  • informační, referenční a poradenské služby (telefonicky,e-mailem, ústně),  

  • shromažďování regionální literatury, dokumentů a fotografii a poskytování dostupných informací z oblasti regionu,

  • možnost využití informační sítě Internet vždy v půjčovní době knihovny za daných pravidel na 4 počítačových pracovištích,

  • prezenční a absenční výpůjčky slovníků, encyklopedií a regionální literatury,

  • tisk a kopírování dokumentů,

  • zajištění meziknihovní výpůjční služby,

  • pořádání besed pro čtenáře i veřejnost, knihovnické lekce pro děti a mládež, výtvarné dílny atd…