KULTURA Zubří

Home » Zuberská výšivka » Marie Schoberová

Marie Schoberová

22.01.2015

* 2.2.1863 Valašská Bystřice
+ 11.11.1936 Zubří


Marie Schoberová je příkladem na venkově působící emancipované ženy přelomu 19. a 20. století, která celý svůj život zasvětila zachování, oživení a propagaci valašského vyšívání. Zdokonalila zuberské vyšívání, otevřela mu cestu do světa, vyučila desítky vyšívaček, díky ní se vyšívání stalo zdrojem příjmu nejedné rodiny, její vzory se staly předlohou několika generacím vyšívaček. Sestavila soubor nákresu místních výšivek pro Vesnu, v roce 1891 získala jmenovací dekret industriální učitelky, spolupracovala na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895, pro niž připravila kolekci valašských výšivek. Se znalostí potřeb trhu aplikovala tradiční vzory na dobové oděvní součástky, bytový i kostelní textil. V roce 1920 byla její zásluhou v Zubří otevřena Soukromá škola pro udržení a rozšíření pravého valašského vyšívání. Za její práci se jí dostalo uznání i od prezidenta T.G. Masaryka.