KULTURA Zubří

Home » Zuberská výšivka » Krása a tradice Zuberské výšivky

Krása a tradice Zuberské výšivky

22.01.2015

Nejstarším dokladem existence výšivky v našem kraji je pokrývka s datem 1645 ze starého krásenského kostela. Vznik a počátek jemné bílé výšivky místního typu však není dosud spolehlivě vysvětlen.

Zubří si v letošním roce připomnělo 150. výročí narození Marie Schoberové, která v době odkládání krojů a z toho plynoucího nezájmu o nové výšivky hledala pro výšivku nové možnosti uplatnění. Založila a vedla soukromou školu jemného bílého vyšívání.
Zuberská výšivka se vyšívá na bílé látce bílou bavlnkou. Ženy jí tradičně zdobily svůj kroj, čepce, šátky na hlavu tzv. vyvazovačky, obřadní plachty, později límečky halenek, kapesníčky a drobný bytový textil. Na přelomu 19. a 20. století se kroj nosil už jen na vesnicích. Zájem o vyšívání upadal a mnoho vyšívaček bylo bez práce. Částečné oživení zájmu nastalo po roce 1905, kdy výšivka našla uplatnění v dobové dámské módě a získala obdiv i odbyt ve vídeňských obchodech. Požadavky obchodníků však nepříznivě poznamenávaly kvalitu výšivky. A byla to právě slečna Marie Schoberová, která se zasadila o udržení tradičního typu valašského vyšívání v Zubří v nových poměrech.
Hodně se vyšívalo u Gregorů, kde se vyšívalo po celý rok. Paní Amálie Gregorová zaměstnávala nejvíce vyšívaček v Zubří. Jejich výšivky se prodávaly nejen u nás, ale i v zahraničí.
Další strážkyní klasického tradičního vyšívání a pokračovatelkou v úsilí učitelky Schoberové o půlstoletí později byla Anna Zwillingerová, Mistr lidové umělecké výroby v oboru bílá výšivka. Sama absolventka vyšívačské školy Marie Schoberové v osmdesátých letech 20. století těžce nesla, že v Zubří umění bílé výšivky zaniká. Po řadu let pak učila žákyně Základní školy v Zubří v kroužku ručních prací zuberskému vyšívání. Její zprvu pomocnicí, později spolupracovnicí a nakonec pokračovatelkou se stala Marie Pyrchalová, která se od roku 2014 může pyšnit titulem „Nositel tradic lidových řemesel“, který každoročně uděluje Ministr kultury České republiky.
 
 
Fotografie ke článkům