KULTURA Zubří

Home » Základní informace » Z historie Muzea Zubří

Z historie Muzea Zubří

21.01.2015

V současné budově Muzea Zubří (Petrohrad)  byl v roce 1977 instalován Památník revolučních tradic, který zčásti zachycoval historii obce, převážně se však věnoval výkladu tzv. revolučních tradic. Expozice poplatná době své instalace se tak stala především cílem organizovaných výprav a místní občané o Památník projevovali jen malý zájem.
Po roce 1989 byl objekt uzavřen, ale s jeho změnou v Muzeum obce a zuberských výšivek se počítalo. Přízemí budovy pak bylo pronajato k účelu soukromého podnikání.
 Historicky cenná budova Zubří, přezdívaná Petrohrad, je první kamennou občanskou stavbou v Zubří. V minulosti patřila dceři posledního fojta Jana Palackého, bratra historika Františka Palackého. Na její čelní zeď byla zasazena mramorová deska se jmény obětí II. světové války a po roce 1990 na stejnou čelní zeď přemístěna i kamenná deska se jmény všech legionářů I. světové války.
V roce 1995 bylo z iniciativy kulturní komise 1. patro Památníku přebudováno na výstavní galerii, která se dodnes využívá jako dějiště jednorázových výstav, přednášek, besed a poslechových večerů.
Výstava zuberské výšivky na Pražském hradě v roce 1996, kterou připravila vedoucí národopisného oddělení Národního muzea v Praze doktorka Jiřina Langhammerová, podnítila snahu kulturní komise obce o záchranu této již skomírající tradice originální lidové tvorby. V té době bylo rozhodnuto, že kulturní komise zaměří svou činnost na dvě oblasti: zuberskou výšivku a historii Zubří. Její členové začali shromažďovat první sbírkové předměty. Položili tak základ současné sbírky muzea. V letech 1997 až 2002 vykupovala Obec Zubří od soukromé osoby sbírkové předměty, které vytvořily současnou archeologickou podsbírku.
22. únor 2002 byla obec Zubří stanovena městem, což ještě více podnítilo snahu kulturní komise o zřízení statutu muzea Zubří a zapsání sbírky Muzea do Centrální evidence sbírek. Statut Muzea Zubří byl schválen Radou města dne 22. 10. 2002 a v lednu roku 2003 byla jmenována první Muzejní rada s předsedou Janem Koláčkem. Ten dlouhá léta shromažďoval, evidoval a spravoval sbírky muzea, ale současně mapoval důležité mezníky zuberské historie.
19. 7. 2004 schválilo Zastupitelstvo Města Zubří členství Muzea Zubří v Asociaci muzeí a galerií ČR. 23. 12. 2013 byla do Centralní evidence sbírek „Národopisná sbírka muzea Zubří“, která obsahuje výšivky zuberských žen a součásti ženského i mužského kroje od konce 19. století po současnost.  Celkem se jedná o 187 předmětů.
Do roku 2013 Muzeum Zubří užívalo prostor Mateřské školy Zubří (Sídliště 6. května) pro uskladnění sbírkových předmětů a činnost muzejní rady. V roce 2008 byl prostor po rekonstrukci upraven a zpřístupněn jako veřejně přístupný depozitář Muzea Zubří. Po rozšíření kapacity MŠ v roce 2013 se sbírky musely dočasně uskladnit v náhradních prostorách města. Začátkem roku 2015 najdou nové místo v budově na Hlavní ulici, č.p. 824. Depozitář muzea by měl opět sloužit jako místo uložení sbírkových předmětů a částečně i výstavní prostor pro zpřístupnění sbírek muzea široké veřejnosti.
Fotografie ke článkům