KULTURA Zubří

Home » Základní informace » Muzeum Zubří - muzejní rada

Muzeum Zubří - muzejní rada

21.01.2015

Dle statutu Muzea Zubří je Muzejní rada jmenována Radou města. Má lichý počet členů z řad občanů města a odborníků, kteří svou specializací mohou přispět k rozšiřování činnosti Muzea. V jejím čele stojí předseda.

Členové Muzejní rady:
  • pečují o uložení a ochranu sbírek Muzea.
  • navrhují celoroční i dlouhodobý plán činnosti MR, především pak výstavní činnost.
  • podílí se na přípravě a realizaci jednotlivých výstav.
  • slouží jako odborný poradný orgán pro rozhodování Rady města ve věcech muzejních.

 

Členové muzejní rady

Krupová Marie, Mgr., předs.

Bartošíková Eliška

Erika Ondřejová

Hrachovcová Zdeňka

Machová Věra, Mgr.

Ondřej Jan

Pyrchalová Marie, Mgr.

Czinege Pavel

Gondeková Šárka, Bc.

Anlauf Jan, Mgr.

Baroš Zdeněk

Petružela Stanislav, Mgr.

 
 
 
 

 

Fotografie ke článkům