KULTURA Zubří

Home » Dokumenty ke stažení

DATUM NÁZEV POLOŽKY
16.11.2017 Přihláška - DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2018

Zde si můžete stáhnout přihlášku na Divadelní předplatné v Zubří na rok 2018. Vyplněnou přihlášku posílejte nejpozději do uvedení první hry každé předplatitelské skupiny.

Vyvěšení záznamu: 16.11.2017

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor přihláška DP 2018.docx

25.07.2016 Ceník nájmu Klub Zubří

Příloha č. 1 VP 017/2013 - Ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním.

Vyvěšení záznamu: 25.07.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor ceník nájemného.pdf

06.04.2016 Badatelský řád Muzea Zubří

Badatelský řád Muzea Zubří je přílohou č. P1 Režimu zacházební se sbírkou Muzea Zubří. Badatelský řád Muzea Zubří vymezuje na základě $ 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. ,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pro podmínky Muzea Zubří: obecná ustanovení a pravidla popisující provozní režim badatelny, využívání muzejních pomůcek či pořizování reprodukcí archiválií, včetně přílohy v podobě vzoru „Badatelského listu“.

Vyvěšení záznamu: 06.04.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor VP 008-2016 Badatelský řád muzea Zubří0001.pdf

16.01.2015 Rozvrh hodin velkého sálu Klubu Zubří

Rozvrh hodin velkého sálu Klubu Zubří pro rok 2015

Vyvěšení záznamu: 16.01.2015

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor rozvrh hodin 2015 velký sál.pdf